Účastníci semináře KMG, kteří mi svou přítomností udělali velikou radost..

Účastníci semináře KMG, kteří mi svou přítomností udělali velikou radost..