Tak má kupku slámy v chlívečku.

Tak má kupku slámy v chlívečku.