některé členy výpravy jsem musela vzít na vozejk, jak byli vyčerpaní!

některé členy výpravy jsem musela vzít na vozejk, jak byli vyčerpaní!