Byli jsme nakrmit labutě, racky a

Byli jsme nakrmit labutě, racky a