No a pak už valím od bábi domů.

No a pak už valím od bábi domů.