Sousedi z okolí Zbuzan začali pečovat, no, není to pecka?!

Sousedi z okolí Zbuzan začali pečovat, no, není to pecka?!