Kde jsem bydlela do svého půl roka.

Kde jsem bydlela do svého půl roka.