Byla to docela sranda jak mě tn patník poslouchal, ale jen do té doby než jsme zjistili, že by mě s lehkostí převrátil...

Byla to docela sranda jak mě tn patník poslouchal, ale jen do té doby než jsme zjistili, že by mě s lehkostí převrátil...